Jakie zastosowanie mają systemy identyfikacji RFID?

RFID stanowi nowoczesną formę bezprzewodowej komunikacji, opartej na działaniu fal radiowych. Umożliwia ona skuteczne oznaczanie różnego rodzaju obiektów, a następnie ich śledzenie oraz identyfikowanie. Z uwagi na swoje cenne właściwości jest powszechnie wykorzystywana w wielu branżach. Jakich? Oto kilka najpopularniejszych zastosowań systemu identyfikacji RFID.

Czym jest RFID?

Nim przejdziemy do opisu praktycznego wykorzystania systemu identyfikacji RFID, nieco uwago poświęcimy samej technologii. RFID to skrót utworzony od angielskiej nazwy Radio Frequency Identification, która oznacza identyfikację w oparciu o wykorzystanie fal radiowych.

Technologia ta umożliwia oznaczanie różnego rodzaju przedmiotów i magazynowanie informacji na ich temat w specjalnych nośnikach. Dane te zaś są zapisywane i odczytywane za pomocą fal elektromagnetycznych.

Wszechstronność systemu identyfikacji RFID pozwala na jego bardzo szerokie zastosowanie. Poznaj kilka najważniejszych z nich.

Systemy identyfikacji RFID w handlu i na produkcji

Jedną z najważniejszych ról RFID pełni w handlu. Dzięki zastosowaniu tej technologii możemy mieć aktualne informacje o stanach magazynowych, a co za tym idzie skuteczny nadzór nad towarem. RFID ułatwia także przeprowadzanie procesów inwentaryzacji.

Systemy identyfikacji tego typu świetnie się sprawdzają również podczas produkcji. Zapewniają bowiem sprawny przebieg jej śledzenia na każdym etapie, wspierając tym samym proces automatyzacji. To wszystko wpływa zaś na poprawę jakości produktu końcowego.

Systemy identyfikacji RFID w transporcie i lotnictwie

"Kolejne ważne zastosowanie RFID znajduje w transporcie i lotnictwie. W obu tych branżach systemy identyfikacji wspomagają przeprowadzanie nadzoru nad przewożonymi towarami i bagażami. Dzięki niemu np. linie lotnicze mają kontrolę nad dostarczaniem bagaży, a firmy transportowe z kolei mogą śledzić każdy etap drogi, jaką pokonuje ich towar oraz jego stan" – wyjaśnia nasz rozmówca, specjalista z firmy PG SYSTEMS, która oferuje nowoczesne rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej.

Pozostając w temacie śledzenia – RFID to także idealne narzędzie do nadzorowania przesyłek.

RFID i śledzenie przesyłek

Skuteczna kontrola nad przesyłkami to klucz do sukcesu każdej firmy kurierskiej. Stąd konieczny jest sprawowanie stałego nadzoru nad nimi. Dzięki RFID możemy zdobyć wszystkie ważne informacje takie jak np. data i czas wydania ich z magazynu czy potwierdzenie jej odbioru.

Systemy identyfikacji RFID odgrywają szczególną rolę w przypadku przesyłek o wysokiej wartości lub wymagających specjalnych warunków transportowych, jak to ma miejsce w przypadku leków czy żywności.