Zasady projektowania systemów alarmowych

Głównym zadaniem systemów alarmowych jest odpowiednie zabezpieczenie obiektów, a często także ich bezpośredniego otoczenia. Cel ten można osiągnąć stosując różnego rodzaju urządzenia monitorujące oraz uniemożliwiające dostęp osobom niepowołanym. Ważne jest jednak, aby zostały one odpowiednio dobrane. Dlatego tak istotnym etapem tworzenia systemów alarmowych jest ich profesjonalne zaprojektowanie. Pozwala ono dopasować zabezpieczenia do warunków otoczenia czy specyfiki ochranianych budynków.

Jak przebiega proces projektowania systemów alarmowych?

Niemal każdy system alarmowy wymaga indywidualnego zaprojektowania. Dzieje się tak dlatego, że obiekty, pomieszczenia czy teren, które mają zostać objęte ochroną różnią się od siebie pod wieloma względami. Pierwszym etapem projektowania systemu alarmowego jest więc poznanie specyfiki miejsca, w którym ma on pracować oraz oczekiwań zleceniodawcy. Wiedza zdobyta podczas rozmowy i wizji lokalnej pozwoli projektantowi na zaproponowanie konkretnych rozwiązań, które będą tworzyły docelowy system. Projektowanie profesjonalnego systemu alarmowego wymaga nie tylko doskonałej znajomości poszczególnych urządzeń monitorujących, ale także posiadania wiedzy z zakresu budownictwa, architektury czy instalacji elektrycznych. Dlatego warto skorzystać z usług firmy, której biuro projektowe zatrudnia specjalistów dysponujących wiedzą, doświadczeniem, a także odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami. Dzięki temu mamy pewność, że projekt będzie spełniał wszystkie wymagania techniczne oraz formalne.

Urządzenia stosowane w systemach alarmowych

Kluczowym etapem projektowania systemu alarmowego jest dobór urządzeń, których zadaniem będzie skuteczne zabezpieczenie budynku oraz posesji. W przypadku układów ochrony obwodowej odpowiadających za ochronę terenu wykorzystuje się różnego rodzaju czujniki. Mogą one mieć postać obiegów fizycznych np. kabli sensorycznych, czujek sejsmicznych lub czujników piezoelektrycznych. Montaż tych elementów wymaga ingerencji w infrastrukturę ogrodzeniową i jej okolice. Alternatywą są równie skuteczne czujniki ruchu i czujki wykorzystujące fale elektromagnetyczne lub promieniowanie podczerwone. Urządzenia te cechują się łatwą instalacją oraz wysoką skutecznością. Zaawansowana technologia wykorzystywana w tych urządzeniach pozwala na kojarzenie ich z sobą dzięki czemu zyskujemy jeszcze większą efektywność ochrony. Równie ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa w samym obiekcie. Z tym zadaniem doskonale poradzą sobie kamery, wewnętrzne czujniki ruchu oraz różnego typu zabezpieczenia przejść i pomieszczeń m.in. zamki elektroniczne, czy drzwi antywłamaniowe. Warto pamiętać, że wszystkie wspomniane urządzenia spełnią swoje zadanie tylko wtedy, gdy zostaną fachowo zainstalowane. Dlatego montaż systemu alarmowego najlepiej zlecić firmie posiadającej doświadczenie w tego rodzaju realizacjach.