Rafy koralowe nośnikiem informacji?

Każdy wie na podstawie naturalnych pierścieni, widocznych w środku pnia drzewa, potrafimy w łatwy sposób policzyć, jak wiele lat liczy dany okaz. Podobne zjawisko działa również w koloniach koralowców. W szkielecie pojedynczych okazów znaleźć można bowiem pierścienie, których obecność odzwierciedla czas życia a jednocześnie zapewnia możliwość zobaczenia przeszłości tych ciekawych organizmów.

Najświeższe badania nad koloniami koralowców dowiodły, iż niektóre koralowce (np. z rodzaju Leiopathes) żyją nawet 4200 lat. Aczkolwiek średni wiek koralowców wynosi zwykle kilkaset lat. w czasie tysiąca lat wzrastają one raptem o kilka centymetrów. Należałoby również mieć pojęcie, że koralowce szlachetne nie mają udziału w budowie raf koralowych.

Koralowce, uformowane zasadniczo z węglanu wapnia, mają w sobie również metale - w tym metale ciężkie, ołów oraz rtęć. Analiza próbki koralowców które pobrano z Morza Chińskiego pozwoliła postawić hipotezę, że na podstawie badań tych układów można ustalić zawartość wspomnianych metali w morskiej wodzie. Tuoyu Sun - profesor z Kanady przeprowadził badanie każdego słoja z dwustu lat egzystowania koralowca. Przeprowadzona obserwacja poświadczyła, że koralowce magazynują w swej budowie dane o nagromadzeniu w pewnych zakresach czasowych, kilku- i kilkunastokrotnie większej zawartości rtęci. Badania Tuoyu Suna obejmowały lata, w których odbywały się tzw. wojny opiumowe (1839-1842 oraz 1856-1860), jak też czasy chińsko-japońskiej bitwy morskiej z czasów drugiej wojny światowej.

Rtęć przenika do morza, uwalniając się głównie w trakcie eksplozji materiałów wybuchowych a także wystrzałów artyleryjskich. Zdekoncentrowana w głębiach oceanu bywa po pewnym czasie pochłaniana przez koralowce. Z kolei koralowce, zachowują rtęć w swych szkieletach, zapewniając dzisiejszej nauce liczne podstawy do rozważań oraz interpretacji.