Działalność gospodarcza zminimalizowanie ryzyka

Działalność gospodarcza to szansa na wysokie, stałe dochody ale także ryzyko błędnych decyzji, zaniedbań pracowników, transakcji zawieranych z nieuczciwymi kontrahentami, utraty majątku podczas kradzieży i zdarzeń losowych.

Nie każde ryzyko w działalności można wyeliminować, jednak wiele z nich na pewno, poprzez ubezpieczenia majątkowe chroniące aktywa firmy i osobowe przed roszczeniami osób trzecich na skutek błędnego postępowania osób pracujących w firmie.

W zależności od profilu działalności i potrzeb przedsiębiorca może skorzystać z następujących ofert Towarzystw Ubezpieczeniowych:

  • ubezpieczenie od zdarzeń losowych, tj. pożar, powódź, trzęsienie ziemi,
  • ubezpieczenie od kradzieży,
  • ubezpieczenie od utraty zysków,
  • ubezpieczenie kredytu kupieckiego,
  • ubezpieczenie pokrywające koszty ochrony prawnej,
  • gwarancji ubezpieczeniowych,
  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Przed podpisaniem polisy należy zapoznać się z ogólnymi warunkami umowy (o. w.u), aby upewnić się co podlega ochronie, jakie są ograniczenia, w jakim terminie zgłosić szkodę Ubezpieczycielowi, oraz jakie dokumenty firmowe będą niezbędne do uzyskania odszkodowania.