Sitte.pl wspiera akcję „przeMoc w rodzinie”

Przemoc w rodzinie. Do niedawna sprawa, o którym nikt nie chciał głośno mówić. Konsternacja, niezrozumienie, samolubstwo albo myślenie schematami. Lepiej jest zamykać oczy na prawdziwe problemy, szczególnie, gdy wydaje się, że nas nie dotyczą. Przemoc w rodzinie jest problemem ogólnospołecznym. Jej przyczyny są całkowicie zakorzenione w często związanych ze sobą czynnikach ekonomicznych, psychologicznych, czy kulturowych. Bagatelizowanie przemocy w rodzinie, niedostatek skutecznego poparcia ze strony społeczeństwa powoduje, że sprawa stale się pogłębia i powoduje nieodwracalne krzywdy.To w związku z tym Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” przystąpiło do projektu „przeMoc w rodzinie”, która nie tylko kieruje atencjęna istnienie tematu przemocy w rodzinie, lecz głównie wskazuje drogę poszukiwania pomocy dla rodzin których dotyka przemoc.

Kampania „przeMoc w rodzinie” ma swój oznaka w szczególności w spotach telewizyjnych wypuszczanych w TVN. Oprócz tego włączony został dodatkowy numer infolinii „TeleWsparcie” pod numerem 800 201 211 oraz czat online czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 - 18.00. Bezpłatnej pomocy i porady osobom poszkodowanym udzielają prawnicy, psycholodzy, pedagodzy oraz doradcy zawodowi. Można również zgłosić się po pomoc specjalisty wypełniając formularz na stronie: pomocpostpenitencjarna.pl

Projekt „przeMoc w rodzinie” kierowany jest przede wszystkim do osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Ale ma on również za zadanie uwrażliwić społeczność na to destrukcyjne zjawisko i rozpowszechnić rozpoznawalność międzynarodowego znaku ręką „Pomóż mi”, który jest dyskretnym znakiem ze strony ofiary przemocy. Ten gest to w wielu przypadkach wyłączny sposób wzywania o pomoc, jaki ofiara przemocy w ogóle może wysłać. Osoba, która jest obserwatorem znaku „Pomóż mi” powinna w sposób skryty szczególnie dla sprawcy przemocy, powiadomić policję o tym zdarzeniu. Szybka i zdecydowana odzew może uratować komuś zdrowie lub nawet życie. „Dowiedz się, działaj” informuje hasło projektu „przeMoc w rodzinie”. Sitte.pl jako partner projektu udziela kompletnego wsparcia kampanii od strony technicznej i bierze czynny udział w rozpowszechnianiu tej inicjatywy.