Mieszkanie we wspólnocie - zalety i wady

Współcześnie znaczna ilość nowo stawianych mieszkań jest zarządzanych przez wspólnoty. Z kolei jeśli ktoś kupuje lokal mieszkalny z rynku wtórnego z wysokim najprawdopodobniej trafi na spółdzielnię mieszkaniową.

Istotną zaletą wspólnot mieszkaniowych są niższe opłaty. Wypływa to z faktu, iż w przeciwieństwie do spółdzielni pobierane tu należności za administrację są nieduże. Wspólnoty zatrudniają na ogół minimalną ilość pracowników a dodatkowo, jeśli kierownictwo nie sprawdza się w swojej pracy, lokatorzy mogą go odprawić. Oszczędności wynikają też z tego, że w początkowych latach istnienia bloków nie wpłaca nic na fundusz remontowy czy też płaci się bardzo niewiele.

Należałoby jednak mieć na uwadze, iż wspólnoty mieszkaniowe nie są wolne od wad. Wszystkie zmiany muszą być zaakceptowane większością głosów. W rezultacie bardzo często nie udaje się przykładowo zmienić fatalnej ekipy konserwatorów, bo większość lokatorów mimo wszystko głosuje za tym, aby było jak najtaniej. Niekiedy dla dobra mieszkańców trzeba podjąć pewne mało popularne decyzje, jak na przykład zmniejszenie ilości miejsc parkingowych na rzecz placu zabaw lub zieleni i we wspólnotach mógłby być z tym kłopot. W spółdzielni taka uchwała zostałaby narzucona z góry.