Datarino efektywne wykorzystanie Big Data

W dzisiejszych czasach gromadzenie i analiza danych jest codzienną praktyką wielu firm, które chcą dążyć do jak największej efektywności w biznesie. Wśród zalet wykorzystania Big Data można wymienić m.in.: lepszą organizację pracy czy polepszenie komunikacji z konsumentami, jednak kluczowym aspektem wdrożenia tego typu usług jest wzrost efektywności biznesu.

Datarino, czyli wykorzystanie BIG Data w praktyce

Big Data to nic innego jak zbiory informacji, które charakteryzują się dużą zmiennością i różnorodnością. Charakterystyka Big Data opiera się na zasadzie 4V - volume, variety, velocity, value  (objętość, różnorodność, prędkość, weryfikacja). Firmy gromadzące dane zajmują się przekształcaniem informacji i odkrywaniem nowych zjawisk, analizowaniem ich, a następnie wizualizacją odkrytych znaczeń. Pionierem w zakresie Big Data w Polsce jest firma Datarino, która do zdobywania danych wykorzystuje nowe technologie i za pomocą autorskich algorytmów takich jak IFRAIS, analizuje uzyskane informacje.

Big Data przydaje się zwłaszcza w branży internetowej, a w szczególności w e-commerce. Jak pokazuje  raport KPMG i The Consumer Goods Forum nt. planów branży dóbr konsumpcyjnych na najbliższy rok, zarządzający e-firmami specjalizującymi się w sprzedaży dóbr konsumpcyjnych, przywiązują coraz większą wagę do analizy danych – głównie ze względu na rosnąca popularność urządzeń mobilnych, które stają się głównym kanałem nabywania produktów. Jak wynika z badania: 56% badanych stwierdziło, że Big Data jest ważnym elementem strategii ich firmy. 47% respondentów uważa natomiast, że bezpieczeństwo danych jest kluczowym elementem powodzenia biznesu. Jedna trzecia badanych uznała, że ochrona danych w ich firmie jest jednym z głównych priorytetów na najbliższy rok, natomiast 21% badanych wymieniło analitykę danych jako jedno z największych wyzwań dla swojego biznesu. Firma Datarino wymienia kilka obszarów, które stanowią istotne pole analizy z punktu widzenia firm w branży detalicznej. Są to m.in. produkcja, polityka cenowa, sprzedaż, obsługa klienta czy wewnętrzne procesy operacyjne.

Datarino – co to oznacza dla Twoich klientów?

Fakt, iż tak duży procent przedsiębiorców wskazuje Big Data jako swój priorytet odnośnie planów na następny rok związany jest m.in. z koniecznością rozwiązania problemu bezosobowej relacji z klientem. Szczegółowa wiedza na temat osób korzystających z oferowanych usług pozwala dopasować ofertę do indywidualnych preferencji kupujących poprzez rekomendowanie bardziej trafnych produktów czy usług. Z kolei dzięki sprawnemu systemowi zwrotów i reklamacji klienci mogą liczyć na szybką obsługę ich zgłoszeń. Taką metodę z powodzeniem wykorzystuje m. in. Amazon, gdzie pracownik działu obsługi klienta kontaktuje się z danym klientem już w kilka sekund po otrzymaniu zgłoszenia.

Personalizacja klienta w e-commerce to aktualnie wiodący trend, który nie byłby możliwy bez udziału Big Data. Jak przekonują przedsiębiorcy – zbieranie informacji na temat każdego kupującego ma nieoceniony wpływ na komunikację z klientami, która bardzo często przekłada się na wzrost dochodów.