Oddziaływanie globalnej epidemii COVID-19 na zdrowie psychiczne

Stan w toku trwania pandemii koronawirusa i wynikający z niej kryzys ekonomiczny wpłynęły zgubnie na stan zdrowia psychicznego wielu osób a dodatkowo uformowały nowe problemy dla ludzi uprzednio cierpiących na schodzenia psychiczne jak również na przykład zaburzenia połączone z nałogami.

Plus minus 4 na 10 pełnoletnich w Stanach Zjednoczonych zawiadamiało w toku epidemii przejawy zaburzeń lękowych bądź depresyjnych. W dotychczasowych okresach było to blisko 10% dorosłych. Do najczęściej zgłaszanych problemów związanych ze zdrowiem psychicznym jak również samopoczuciem przynależą:

- kłopoty z zaśnięciem czy regularnym snem - ponad jedna trzecia osób
- kłopoty z jedzeniem i odżywianiem - przeszło jedna trzecia osób
- powiększenie spożycia napojów procentowych bądź stosowania substancji uzależniajacych - przeszło 10% ludzi
- pogorszenie stanu zdrowia, szczególnie chorób przewlekłych z powodu obaw oraz stresu związanego z koronawirusem - przeszło 10% osób

W miarę utrzymywania się pandemii, coraz więcej psychologów i ludzi związanych z pomocą ludziom najbardziej potrzebującym wyraża niezbędność zwiększenia działań w zakresie zdrowia zbiorowego. Coraz gorsze rezultaty badań związanych z samopoczuciem znamionują że współczesny stan zarazy oddziałuje głęboko nie tylko na kondycję zdrowia fizycznego ale podobnie na nasze zdrowie psychiczne a także samopoczucie. Skutki zaniedbań w tym aspekcie mogą być wyczuwalne na długo po ustąpieniu samego zagrożenia medycznego. Wsparcie psychologa, rozmowa z rodziną a także przyjaciółmi to najłatwiejszy sposób na odnowienie pewnej równowagi jak również szerszego spojrzenia, odzyskanie perspektywy na otaczające nas społeczeństwo.