Paybynet system płatności on-line dla branży e-commerce

Branża e-commerce w Polsce nieustannie się rozwija. Co roku zwiększa się nie tylko wartość tego rynku, ale wzrasta też liczba klientów korzystających z tej formy sprzedaży. Rozwój e-handlu jest powodem rosnącej rywalizacji o klienta i konieczności ciągłego dostosowywania się do jego zmieniających się potrzeb.

W tym wyścigu największe szanse mają ci przedsiębiorcy, którzy dysponują odpowiednimi narzędziami. Jednym z nich jest system płatności online Paybynet, który służy do szybkich i bezpośrednich płatności przez Internet.

Paybynet to opracowany przez KIR – firmę odpowiedzialną za bezpieczny i prawidłowy przebieg rozliczeń międzybankowych w Polsce – system płatności on-line, wykorzystywany zarówno przez branżę e-commerce, jak i przez administrację publiczną.

Unikalność usługi Paybynet polega m.in. na tym, że przekazywane za jej pomocą pieniądze trafiają bezpośrednio z konta klienta na konto bankowe e-sklepu. W procesie tym nie uczestniczą pośrednicy czy firmy rozliczające. Inne dostępne rozwiązania korzystają z wzorca, według którego opłaty za poszczególne transakcje gromadzone są najpierw na koncie operatora, następnie – pomniejszone o określoną prowizję – trafiają na konto dostawcy jako przelew zbiorczy.

System płatności online Paybynet zapewnia indywidualną obsługę każdej transakcji, tj. jedna płatność – jeden szybki przelew. Co istotne, prowizje za transakcje nie są pobierane z góry, co oznacza, że na konto e-sklepu trafia pełna opłata za zamówienie, a faktura za usługę wystawiana jest dopiero na koniec miesiąca.

Dzięki temu, że płatność za pomocą systemu Paybynet jest realizowana bezpośrednio na rachunek sklepu i w pełnej wysokości, właściciel sklepu w łatwy i automatyczny sposób może zidentyfikować konkretnego klienta, co znacznie przyspiesza proces obsługi dostaw, ale też reklamacji czy zwrotów.

Sprawdź ofertę na Paybynet.pl