Przeszkody w korzystaniu z e-learningu

Każdy kto już raz posmakował e-learningu nie zdecydowałby się na żaden inny sposób uczenia się.

Istnieje jednak jeszcze wiele barier w używaniu tej formy nauki. Do najważniejszych z nich należy mniemanie, że najlepsze są bezpośrednie kontakty z nauczycielem w szkole, dlatego że ze względu na brak motywacji oraz samodyscypliny asymilowanie wiedzy nie byłoby takie łatwe.

Abstrahując od tego wielu uczniów miałoby obawy czy da sobie radę z obsługą platformy do nauczania na odległość, jako że sama obsługa komputera powoduje trudności a do tego dodać należy jeszcze użytkowanie chatu, emaila bądź forum dyskusyjnego.

Nie każdy dysponuje także dostępem do internetu, a jak już mają nie ma gwarancji, że w adekwatny sposób umieją wyszukiwać w nim dane, a to na z pewnością będzie pomocne w e-learningu. Niemało osób obawia się także wydatku na lepszy komputer, z obawy, że ten którym dysponują nie działałby efektywnie. Na domiar tego ludzie boją się, iż treści kursu mogą nie być dla nich wystarczająco interesujące czy wręcz zrozumiałe.