Wizyta u psychologa

Żyjemy w  czasach, gdzie mając kontakt z milionami ludzi z całego Świata jesteśmy samotni, a każdy kolejny dzień, pomimo obfitej liczby wszechdostępnych codziennie rozrywek i przyjemności, spostrzegamy jako nieinteresujący i powtarzalny.

Mnóstwo osób, czując się porażonymi szybkim tempem życia oraz dawkami stresu, jakie fundują nam obecnie pracodawcy lub współpracownicy, popada w depresję bądź stany depresyjne. Logika radzi, że w sytuacji, kiedy i my dostrzegamy u siebie takie właśnie symptomy, należało by niezwłocznie zadbać o to, by zagwarantowana była nam profesjonalna pomoc psychologiczna. Jednakże, jak uwidoczniają statystyki, osoby z rozmaitymi zaburzeniami natury psychicznej, nie decydują się na spotkanie z psychologiem, a tym bardziej nie zgadzają się na to, żeby została im umożliwiona psychoterapia. Jest to wywołane tym, iż świadomość ludzi o chorobach psychicznych jest niewielka, a każdy, kto odważy się na taką wizytę wybrać, ryzykuje tym, że rodzina a także przyjaciele niesłusznie mogą uważać go za osobę prawdopodobnie niebezpieczną.

Ludzie którzy decydują się na skorzystanie z kompetentnej pomocy, boją się także, czy nie będą wyśmiani przez pana czy też panią psycholog. Lublin jak również inne większe miasta w kraju to miejsca, w których w minionych latach zaistniało wiele nowych gabinetów psychologicznych oraz psychiatrycznych. Zatem pamiętajmy, że psycholog ani psychiatra, tak jak jakikolwiek lekarz, nigdy nie ośmieszy pacjenta. Jeśli jednakże z dokonanej terapii z danym psychoterapeutą nie będziemy zadowoleni, to zawsze możemy go zmienić. Na rynku czekają inni terapeuci. Lublin jest dużym miastem, gdzie czasem nasz niemy krzyk oraz ciche wołanie o pomoc może w wirze powszednich spraw nie być dosłyszane, więc niezbędnym człowiekiem, który na pewno pomoże uporać się z naszymi trudnościami jest terapeuta. Lublin jest miastem znacznych możliwości, lecz również licznych zagrożeń połączonych z życiem w świecie teraźniejszym.