Wycena firm a decyzje przedsiębiorcy

Dlaczego tak dużo pisze się na rynku o dochodach, a tak rzadko o wycenie firm? W normalnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa dla właściciela (albo też: właścicieli) liczą się na ogół przede wszystkim te informacje, jak utarg ze sprzedaży i zwroty z inwestycji oraz wysokość wierzytelności. Są to bowiem te wartości, które wpływają wprost na zwykłe działanie spółki. Dzięki zyskom może ona planować następne działania i planować projekty na przyszłość, decydując się na wspieranie najważniejszych obszarów. Dodatkowo fakt, że organizacja nie tylko może w pełni opłacić zapotrzebowanie finansowe w bieżącej działalności, ale także wywalczyć nadwyżkę, działadobrze na wizerunek spółki w oczach inwestorów, kontrahentów czy udziałowców oraz akcjonariuszy.

Wycena firm w tej sytuacji wydawała się licznym prezesom sprawą zbędną, po którą sięgają oni jedynie wtedy, gdy chcą firmę sprzedać. W niniejszym tekście chcemy wyjaśnić, dlaczego trzeba zastanowić się nad majątkiem spółki także wtedy, gdy nawet nie planujemy decyzji o jego spieniężeniu - po prostu po to, aby odkryć kwotę tej części naszego zaplecza, jaką tworzy posiadany przez nas firma. Ale także po to, aby jeszcze doskonalej i trafniej określać doskonalenie konkretnych projektów czy też ocenić wagę wybranego produktu (aktualnego lub planowanego) dla sukcesu spółki. O tym, jakie znaczenie może stanowić dla wyceny firm wybrany projekt lub wręcz produkt, ukazuje najdobitniej przykład start-upów. Wiele firm, które rozwijają się ze start-upów zdobywa finansowanie na jeden, określony produkt - co więcej: wyłącznie wokół niego spółka rozwija się od początku swego istnienia i to on staje się najmocniejszym atutem w negocjacjach z inwestorami. Na największych rynkach można wyszukać przykłady spółek, które rozwinęły się wyłącznie na jednym trafnym pomyśle, mądrze użytej idei - oferując na początku jeden tylko rodzaj produktu (najczęściej jest to wynalazek - niejednokrotnie serwis www lub portal itp.).

Rozmawiając i pisząc o wycenie firm warto również zauważyć, że mimo że na ogół wiąże się ona z rozbudowanymi firmami, o ogromnym majątku, zatrudniającymi licznych pracowników i dysponującymi ogromnym majątkiem w postaci obiektów, floty samochodów, zapleczem technicznym - to tak naprawdę wszyscy właściciele chcą zadać sobie pytanie o wycenę firm. Każda osoba, która kontynuuje działalność i będzie rozwijać ją w sposób rozsądny oraz profesjonalny, powinna móc oszacować wartość spółki w konkretnym momencie, a także potrafić ocenić ją w przyszłości - w zależności od podejmowanych decyzji biznesowych. Mówiąc o każdym podmiocie mamy tu na myśli oczywiście nawet działalności jednoosobowe, indywidualne. Tak, określenie majątku takich jednoosobowych firm też jest możliwe! Fakt, że sporadycznie o tym słyszymy wynika wyłącznie z tego, że własnej działalności gospodarczej nie sposób odsprzedać. Warto jednak pokusić się o wycenę firm także tych najmniejszych, mikro-, małych i średnich, bo nawet one oczekują niejednokrotnie tej informacji np. ze względu na potrzebę otrzymania dofinansowania bądź też modyfikacji formy i struktury działalności. Zastanówmy się, dlaczego niemal każdy posiadacz domu bądź mieszkania umie podać przybliżoną wartość swojej nieruchomości, ale jeśli zapytać go o kolejny składnik jego własnego majątku - czyli wartość przedsiębiorstwa - czasem może mieć kłopoty w odpowiedzi. Wiele osób zakłada przy tym - błędnie - że wszystko zależy tu od wyceny pojedynczych elementów majątku firmy, za które zapłaciły. Prawda jest jednak przeciwna. Wycena firm liczy się w przyszłości, a nie przeszłości. Firma może mieć zatem niewielki majątek, ale wielką wartość ze względu na szansę modernizacji bądź strategie, które są dopiero implementowane. Z tego względu określenie rzetelnej wyceny firm zawsze warto powierzyć profesjonalnemu rzeczoznawcy.