Audyt Innowacji - odkryj potencjał twojej firmy

W pewnym momencie każde przedsiębiorstwo potrzebuje czegoś nowego, musi wejść na wyższy poziom. Jednak samemu od wewnątrz jest ciężko zauważyć co jest do poprawy, co nowego można wdrożyć. Dlatego warto pomyśleć o pomocy z zewnątrz, komuś kto nie jest zaangażowany od długiego czasu w projekt będzie łatwiej ze świeżymi pomysłami zauważyć co można poprawić, zlikwidować a co nowego dodać.

Takie działanie to audyt innowacji, przeprowadzany np przez doradztwo Netrix. Jest to właśnie ocena potencjału i przyszłych potrzeb danej firmy, przedsiębiorstwa. Audyt bada potrzeby na wdrażanie nowych produktów i usług, nowych metod reklamy i marketingu, organizacji wewnątrz firmy i ogólne działanie struktur. Dokładnie audyt innowacji obejmuje analizy: finansową, organizacji i zarządzania, modelu biznesowego, pozycji rynkowej, dojrzałości technologicznej i możliwości zaspokojenia potrzeb, które zgłasza przedsiębiorca.

Jak przebiega audyt innowacji?

Audyt rozpoczyna się oczywiście od spotkania przedsiębiorcy z konsultantami i zostają omówione obszary, które zostaną objęte audytem innowacyjności. Po dojściu do wspólnych wniosków omówione zostają działania a następnie nadchodzi moment podpisania umowy o świadczenie usług doradczych. Taka umowa jest potrzeba, by udokumentować przebieg audytu, określić zobowiązania, płatności, osoby odpowiedzialne za daną pracę i oczywiście w umowie znajduje się zakres prac do jakich zobowiązują się konsultanci.

Następnie konsultanci odbywają wizytę u przedsiębiorcy. Zostają zebrane informacje o całym przedsiębiorstwie do analizy. Po analizie oceniany jest potencjał, na podstawie którego zostają ocenione potrzeby i możliwości w zakresie innowacji. Następnie przygotowywany jest raport na temat zebranego do tej pory materiału. Zostają wyłonione słabe i mocne strony przedsiębiorstwa, zostają zaproponowane różne możliwości i nowe technologie. Taki raport otrzymuje przedsiębiorca, oczywiście może jeszcze podyskutować o wynikach raportu a uwagi zostaną rozpatrzone w poprawionym raporcie. Współpraca kończy się na przekazaniu ostatecznego raportu.