Osuszacze w procesach lakierowania sprawdzone rozwiązania

Do przeprowadzania procesów lakierniczych niezbędne jest wcześniej wytworzone sprężone powietrze. Od początku istnienia lakierni samochodowych, ich właściciele borykają się z problemem zanieczyszczonego sprężonego powietrza, będącego powodem plam, kraterów, wtrąceń czy utraty przyczepności. Kluczem do rozwiązania tej kwestii jest skupienie się nie tylko na jakości samego lakieru czy pistoletów lakierniczych, ale na procesie wytwarzania oraz dostarczania sprężonego powietrza.

W zasysanym przez sprężarki powietrzu zawsze znajduje się wilgoć oraz zanieczyszczenia, co jest związane z panującymi warunkami atmosferycznymi. Dlatego tak ważne jest stosowanie odpowiednich filtrów i osuszaczy.

Filtry powietrza

Warto inwestować w urządzenia, które dają możliwość zastosowania dwustopniowej filtracji. Pierwszy etap oczyszczania powietrza odbywa się przed osuszaczem i cechuje się gradacją na poziomie 1 µm oraz automatycznym, elektronicznie sterowanym drenem kondensatu. Drugi z kolei charakteryzuje się wychwytywaniem cząstek o znacznie mniejszej średnicy wynoszącej do 0,01 µm i zamontowany jest za osuszaczem.

Osuszacze

Elementem, który ma jeszcze większy wpływ na jakość sprężonego powietrza w lakierniach niż zastosowane filtry, jest osuszacz. Wyróżniamy dwa rodzaje tych urządzeń:

 • chłodniczy,
 • adsorpcyjny.

Zasadność zastosowania jednego z nich uzależniona jest od charakterystyki procesów produkcyjnych, a przede wszystkim od rodzaju nakładanego lakieru, przebiegu rurociągów sprężonego powietrza (mi.in. kluczowe jest pytanie czy rurociąg będzie przebiegał na otwartej przestrzeni).

Osuszacze chłodnicze

Urządzenia te gwarantują ciśnieniowy punkt rosy na poziomie + 30 C. Ich zasada działania polega na osuszaniu sprężonego powietrza poprzez jego schłodzenie za pomocą czynnika chłodzącego (freon), co skutkuje skropleniem się wody. Następnie, ciecz jest odprowadzania przez zawór odwadniający w sposób automatyczny.

Do zalet zaliczamy prezentowanego sprzętu zaliczyć można:

 • niską cenę,
 • łatwość instalacji,
 • brak elementów wymiennych,
 • brak elementów szybko zużywających się.

Osuszacz chłodniczy powinien być montowany wewnątrz budynku, ponieważ zimą temperatura może spaść poniżej ciśnieniowego punktu rosy, co grozi wykropleniem się wody w instalacji. Z tego powodu nie jest on optymalnym rozwiązaniem dla zakładów lakierniczych.

Osuszacze adsorpcyjne

Do zastosowań w pracach lakierniczych zaleca się osuszacze adsorpcyjne, których zasada działania opiera się o kolumny wypełnione adsorbentem. Ich zadaniem jest pochłanianie wilgoci poprzez wykorzystanie zjawiska adsorpcji (gromadzenia się na powierzchni ciała stałego gazu lub płynu).

Osuszacz adsorpcyjny może być:

 • regenerowany na zimno – do regeneracji wykorzystywane jest wcześniej osuszone sprężone powietrze w ilości ok. 15%, co stanowi stratę;
 • regenerowany na gorąco – do regeneracji wykorzystywana jest niezależna dmuchawa zużywająca ok. 0,01 kWh na każdy 1 m3 sprężonego powietrza (co przyczynia się do wyeliminowania strat sprężonego powietrza).

Zdecydowanie największą zaletą tego typu urządzeń jest bardzo niska wilgotność względna powietrza – osuszanie do poziomu ciśnieniowego punktu rosy -700 C, co oznacza zawartość pary wodnej w sprężonym powietrzu na poziomie jedynie 0,0033 g/m3. Jest to wynik o 1800 razy korzystniejszy, niż w przypadku osuszaczy chłodniczych. Z punktu widzenia zakładów lakierniczych, jest to atut decydujący o zakupie tych urządzeń, mimo wyższych kosztów inwestycyjnych oraz zużycia energii w cyklach automatycznej regeneracji.

Utylizacja odpadów

Kolejnym krokiem po procesach osuszania i filtracji jest usunięcie pozostałości po procesie sprężania, tzw. kondensatu wodno – olejowego. Rozsądnym rozwiązaniem jest zastosowanie separatora kondensatu woda – olej. Jego działanie opiera się o wykorzystanie różnicy ciężaru właściwego wody i oleju, które zostają odprowadzone przelewem do niezależnego zbiornika. Niektóre urządzenia oddzielają olej z kondensatu o średniej zawartości oleju 5%, dzięki czemu wykorzystana woda może być odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji.

Korzyści ze stosowania innowacyjnych technologii osuszania i filtracji:

 • zapobieganie korozji i szybkiego zużycia urządzeń zainstalowanych w systemie produkcyjnym,
 • dłuższa żywotność systemu wytwarzania sprężonego powietrza,
 • wyższa efektywność ekonomiczna instalacji sprężonego powietrza,
 • zmniejszenie kosztów produkcji i zwiększenie produktywności.

Źródło: Almig - Sprężarki powietrza